Boek

B

5D-geld

Geld, Goud, God
You understand money, you understand life.

Vanaf 21 juni 2021 verkrijgbaar. Te bestellen via https://uitgeverijoorsprong.nl/ of door het invullen van het contactformulier onderaan deze pagina. Na ontvangst van de betaling wordt het boek toegestuurd.


Wilt u meer weten? Neem gerust contact op via het contactformulier onderaan de pagina of bel: 06 54353028.

Hieronder staan de in het boek vermelde eindnoten URL’s en/of een afdruk van de betreffende pagina, omdat de inhoud van pagina’s soms wijzigt of de gehele pagina ineens verdwenen is.


Eindnoten boek

Inleiding

1. https://apofyliet.nl/
2. www.ninasieger.nl
3. https://hifimysteryschool.com/nl/

DEEL 1

4. De nieuwe theorie van Erik Verlinde bevat een update van het bizarre holografisch principe. In deze voorpublicatie van het boek Elastisch Universum – ABC van de baanbrekende ideeën van Erik Verlinde duiken we dieper deze lastige, maar fascinerende theorie in. Het klinkt als een idee dat rechtstreeks is weggewandeld uit sciencefictionfilm The Matrix: de wereld zoals wij die zien bestaat misschien niet echt. In plaats daarvan leven wij volgens sommige natuurkundigen in een hologram, een illusie. Lees verder op: https://newscientist.nl/nieuws/leven-we-in-een-hologram-dit-is-het-onvoorstelbare-idee-waarop-erik-verlinde-zijn-nieuwe-theorie-baseerde/
Download pdf document

5. Het begrip holografisch universum gaat ervan uit dat onze fysieke werkelijkheid, inclusief het gehele universum, een soort hologram is. Het is een tot op het kleinste detail geprojec­teerde werkelijkheid, vanuit een bron die buiten onze waarneming en ons voorstellingsver­mogen ligt. Over deze bron zijn vervolgens veel speculaties.
Ten grondslag aan dit begrip liggen de atoomfysica en de kwantummechanica. De atoomfy­sica maakt duidelijk dat onze fysieke werkelijkheid uit leegte bestaat, gevuld met elektronen. De kwantummechanica maakt duidelijk dat elektronen zich enerzijds als deeltjes voordoen en anderzijds als golven. Dit kan worden gedemonstreerd met het tweespletenexperiment. Bijzonder hierbij is de rol van de waarnemer. Elektronen doen zich bij observatie, in welke vorm dan ook, voor als deeltjes en doen zich zonder observatie voor als golven. Als deeltjes zijn ze waarneembaar (door middel van meten en wegen), als golven zijn ze dat niet. Ook dit zorgt voor veel speculaties over de aard van onze fysieke werkelijkheid. In golfvorm worden ze kwanta genoemd. Deze kwanta ploppen voortdurend in en uit onze realiteit, via kwantum­fluctuatie, en lijken voort te komen en terug te keren naar een toestand, die het kwantumva­cuüm, nulpuntsveld, niet-lokaliteit of kortweg Het Veld wordt genoemd. Het Veld kan worden voorgesteld als een alom tegenwoordig niet waarneembaar krachtveld van mogelijkheids- en potentiegolven. Ook dit veld zou buiten onze waarneming en ons voorstellingsvermogen liggen. Wie of wat dit veld gebruikt om realiteit te scheppen, is wederom aan veel speculaties onderhevig https://www.onderzoekhetzelf.nl/holografisch-universum.html
Download pdf document

6. Het bizarre idee dat het universum een geavanceerde illusie is, blijkt verrassend goed in overeenstemming met astronomische waarnemingen. Is het universum niets anders dan een uit de kluiten gewassen versie van The Matrix? Het holografisch principe stelt dat alles dat wij om ons heen zien niets meer is dan een geavanceerde illusie. Als dat idee klopt, ontstaat het complete heelal uit een complexe dans van informatie op een ver weg gelegen, tweedi­mensionale schil om de kosmos. Niemand zal ontkennen dat het holografisch principe een bizar idee is, maar vergis je niet: het is serieuze wetenschap. Het idee werd als eerste gelan­ceerd door de Nederlandse Nobel­prijswinnaar Gerard ’t Hooft, die het samen met de Ameri­kaanse fysicus Leonard Susskind vertaal­de naar de wiskunde van de snaartheorie. Lees ver­der op: https://newscientist.nl/nieuws/nieuwe-aanwijzing-universum-hologram-is/
Download pdf document

7. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_(symbool)
Download pdf document

8. Zie https://www.zielsbelang.nl/wat-is-trauma/ voor de gehele uitleg en effecten van een trauma.
Download pdf document

9. In de jaren ’50 dacht men nog dat het universum zwart wit was, totdat ruimtetelescopen foto’s toonden met prachtige kleuren. Een andere opvatting van de reguliere wetenschap was tot voor kort dat in de extreme omstandigheden in de ruimte geen leven kan bestaan of overleven, maar die gedachte is inmiddels bijgesteld: inmiddels blijkt dat microben een verblijf in de ruimte kunnen overleven. Een ander interessant bewijs is https://www.cnet.com/news/sea-plankton-found-on-the-outer-surface-of-the-iss/. Tegenwoordig lijkt het idee, dat de Vikingen of andere beschavingen ruim voor Columbus reeds Amerika hadden ontdekt, steeds aannemelijker te worden.
Download pdf document

10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kami_(god)
Download pdf document

11. https://nl.wikipedia.org/wiki/Akashakroniek
Download pdf document

12. https://nl.wikipedia.org/wiki/Soevereiniteit
Download pdf document

13. Homeopathie (Oud Grieks: ὅμοιος, homoios, gelijksoortig en πάθος, pathos, lijden of ziekte) is een pseudowetenschappelijke therapie gebaseerd op de ideeën van de Duitse arts Samuel Hahnemann. Het belangrijkste daarvan is het gelijksoortigheidsbeginsel, dat inhoudt dat een homeopa­thisch geneesmiddel volgens Hahnemann geschikt is voor de behandeling van een ziekte als het middel bij een gezond persoon dezelfde ziekteverschijnselen opwekt als die waaraan de zieke lijdt. De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven van homeopathica, dat wil zeggen potentiëringen (stapsgewijze sterke verdunningen in combinatie met schudden) van stoffen die in pure vorm dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. Hoewel homeopathie een van de meest onderzochte alternatieve geneeswijzen is, wordt de toegeschreven klinische werkzaamheid niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs. De werking van homeopathie is niet groter dan die van placebo’s. Homeopathie wordt daarom tot de pseudowetenschappen gerekend. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie
Download pdf document

14. https://www.huishoudplaza.nl/bierglazen-afwassen-schoonmaken/
Download pdf document

15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Numerologie
Download pdf document

16. https://onzetaal.nl/taaladvies/homoniem
Download pdf document

DEEL 2

Hoofdstuk 1

17. In deel 1 heb ik bij het onderdeel ‘Numerologie’ verwezen naar de betekenis van een monnik: monade en ik. Dat zou je ook anders kunnen uitleggen: geld en ik. Maar dan ontbreekt de samen­hang tussen geld en monnik, want een monnik is helemaal niet bezig met geld. Voor hem geldt: ora et labora (bidden en werken), actief de verbinding de verbinding met God zoeken.

18. https://nl.wikipedia.org/wiki/Monade
Download pdf document

19. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuilen_van_Hercules
Download pdf document

20. Zie hoofdstuk 3 van de documentaire ‘What the Bleep Do We Know!?’(zie https://nl.wikipedia.org/wiki/What_the_Bleep_Do_We_Know!%3F. Sceptici betwisten dat, zie https://www.northcoastjournal.com/humboldt/myth-of-the-invisible-ships/Content?oid=2129921).
Download pdf document

21. Er wordt getwijfeld of reïncarnatie ooit in de Bijbel heeft gestaan of verwijderd is, zie a) http://geheimenindebijbel.nl/karmaenreincarnatie/inleiding/inleidingpag1.html. Anderen geloven dat het verwijderd is: https://www.nieuweopenbaring.nl/de-verdwenen-bijbelboeken-column-van-wim-van-der-wenden/. Voor mij is reïncarnatie een gegeven.
a) Download pdf document

22. Een belasting veroorzaakt een vormverandering. Zodra de belasting weggenomen wordt, zal het voorwerp zijn nieuwe vorm behouden of geheel of gedeeltelijk zijn oude vorm hernemen. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de veerkracht of elasticiteit van het materiaal. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkteleer.
Download pdf document

23. https://nl.wikipedia.org/wiki/Miyamoto_Musashi
Download pdf document

24. a) https://delevensbloem.wordpress.com/over/ en b) https://delevensbloem.wordpress.com/de-betekenis-van-vorm-en-structuur/
a) Download pdf document
b) Download pdf document

Hoofdstuk 2

25. Voor meer info zie a) https://hifimysteryschool.com/nl/heilige-geometrie/ en b) https://unesco-queesties.nl/kathedraal-chartres-wordt-omringd-mythen-en-mysteries/
b) Download pdf document

26. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci
Download pdf document

30. In een aantal variaties wordt in de gnostische literatuur dan verhaald dat het laagste eon, Sophia, ook wel Pistis Sophia een onbezonnen daad begaat. In een aantal constructies wil zij uit zichzelf iets voortbrengen zonder de wetenschap van haar paargenoot en de Vader. Dat heeft een misgeboorte tot gevolg. Die wordt door Sophia buiten het pleroma gestoten. Dat wordt de demiurg, vaak Jaldabaoth genaamd. In de gnostiek wordt die vereenzelvigd met JHWH [PS: Yahweh], Hebreeuwse God van het Oude Testament. De demiurg is ver­antwoordelijk voor de schepping van de materiële wereld en de mens. Die schepping is in wezen een slechte nabootsing van de werkelijkheid van het pleroma. Vervolgens krijgt door een actie vanuit het pleroma, vaak maar niet altijd door Sophia, de mens een goddelijke vonk van de hoogste God ingeblazen. Die vonk zit echter gevangen in het lichamelijk omhulsel van de mens. Het is in die constructies ook altijd de bedoeling van de demiurg, dat die vonk daarin gevangen blijft. Deze mythologische constructies worden verhaald door een hervertel­ling en gnostische exegese van elementen uit het Bijbelboek Genesis. In het orthodoxe christendom was het kwaad in de wereld een gevolg van de zondeval van de eerste mensen. In het gnostische christendom was de scheppergod, de demiurg, verantwoordelijk voor alle onheil. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Demiurg).
Download pdf document

31. Zie http://jerryvanstaveren.nl/als-een-krab-in-een-emmer/
Download pdf document

32. https://www.theguardian.com/world/2012/nov/19/bugarach-french-village-survive-mayan-apocalypse
Download pdf document

33. https://aligningwithearth.com/galactic-photon-belt-alignment-part-1/
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document

34. https://rationalwiki.org/wiki/Photon_belt
Download pdf document

35. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayakalender
Download pdf document

36. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleiaden_%28mythologie%29
Download pdf document

37. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevengesternte
Download pdf document

38. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_snede. Als je pi zonder h schrijft, dan heb je het over de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel. Met phi wordt dus de Gulden snede bedoeld.
Download pdf document

39. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote
Download pdf document

Hoofdstuk 3

42.
2.
3.

Hoofdstuk 4

1.
2.
3.

Hoofdstuk 5

1.
2.
3.

Hoofdstuk 6

1.
2.
3.

Hoofdstuk 7

1.
2.
3.

Hoofdstuk 8

1.
2.
3.

Hoofdstuk 9

  1. www.google.nl
  2. Achternaam, voornaam, titel, uitgever, datum
  3. https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/

Contact opnemen

Contact opnemen kan via het contactformulier of via het telefoonnummer: 06 54353028


    BTW NL001897621B80