CategorieArtikelen

Introductie

Mijn manier van schrijven en woordkeuze kan in eerste instantie verwarrend zijn. Daarom voor mensen, die voor het eerst een artikel van mij lezen, beantwoord voor jezelf de volgende vraag: Hoe verklaar je een kleurenblinde dat de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur niet kan zien? Besef tevens dat niets is wat het lijkt, maar precies is, zoals het bedoeld is. En...

Saturnus: de poort naar je hoger bewustzijn

foto: NASA Saturnus staat in de astrologie oa voor beperking en structuur. Saturnus heerst over het teken Steenbok. Saturnus regeert over structuren, dus ook over de banken. De negatieve uitleg is dat Saturnus jou beperkt en begrenst en in haar ringen zieledelen gevangen houdt. De positieve uitleg is dat Saturnus jouw hogere kennis bewaart, totdat jouw bewustzijn eraan toe is om de hogere kennis...

Soevereiniteit

Of je controleert je zelf of je wordt gecontroleerd.

Geld is eenheid

“Het woord ‘monade’ komt van het Griekse woord μονάς (eenheid) afgeleid van μόνος, dat één, alleen, uniek betekent. Het woord heeft verscheidene betekenissen in filosofische, muzikale en (informatie-) wetenschappelijke contexten. Bij de Pythagoreërs (volgelingen van Pythagoras) was de monade het eerste ding dat ‘was’”, aldus Wikipedia. Monadisch bewustzijn is dus verbonden met eenheid...

Lichaamsbewustzijn: the power of embodiment

Inleiding Embodiment betekent belichaming, belichaming van een eigenschap of kwaliteit. Het betekent dat je praktijkervaring hebt en derhalve uit ervaring spreekt. Je leeft je woorden. Je fysieke lichaam heeft een eigen bewustzijn: het lichaamsbewustzijn. Dit bewustzijn heeft ook een geheugen en leervermogen. Dat is de verbinding met de stof, met de aarde. Dat is wezenlijk anders dan...

Misbruik van de Godskracht: never ever again

Inleiding In Atlantis heeft de mensheid haar Godskracht misbruikt. Dat leidde tot de Val van Atlantis. Het misbruik van de Godskracht leidde tot zo’n grote onbalans dat de samenleving wel ten onder moest gaan. Immers, elke actie zorgt voor een (tegen)reactie. De reactie leidde tot het verlies van onze Godskracht, zodat we geen schade meer konden aanrichten. Want ten tijde van Atlantis was het...

You understand money, you understand life: the next step in evolution

Vooraf: voor degenen, die niets met geld hebben, geld afwijzen, een bijrol geven, een wereld zonder geld wensen of geld een overbodig kwaad vinden: in dit nieuwe artikel over geld zal blijken dat (de energie achter) geld een beschermende werking heeft tegen 5G en andere negatieve krachten voortkomend uit kunstmatige intelligentie. Er gaan dus weer een aantal heilige huisjes sneuvelen… Want wat is...

Goud en de Anunnaki

Anunnaki De oorspronkelijke mens heeft de mogelijkheid om lood in goud om te zetten. De Anunnaki (de scheppingsgoden uit de Soemerische verhalen) hebben ons beperkte fysieke lichaam gecreëerd, maar het oorspronkelijke bewustzijn gaat altijd mee, alleen afgesloten. Bewustzijn opent de weg naar je oorspronkelijke zelf. De Anunnaki hadden goud nodig om hun planeet te beschermen. Zij konden echter...

Banken

Banken hebben het alleenrecht over het wettelijke geld. Alleen zij mogen geld scheppen. Ze hebben ook kluizen; in het verleden met name bedoeld om goud te bewaren. Maar wat is het nut nog van een bank, wanneer jij weer het beheer over je eigen geld neemt, over jouw goud(enbewustzijn), jouw Godsbewustzijn (dat is allemaal verbonden via M-O-N: money (geld) en monade (God))? Misschien is het...

Goudwaarde

Geld, niet afkomstig uit je eigen Bron, heeft geen waarde. Dat blijkt momenteel uit de huidige monetaire systemen, waarbij het (bank)geld puur gebaseerd is op vertrouwen en niet gedekt wordt door fysiek goud. Het is slechts van tijdelijke aard. Vroeg of laat stopt dat vertrouwen. Zonder gouddekking kan (bank)geld gemanipuleerd worden. Alleen geld afkomstig uit eigen Bron heeft reële waarde, omdat...